น้ำดื่มตรา ควอนทัม พลัส

“เพิ่มพลังดีๆ…ให้ชีวิตทุกวัน”

The Benefits of..

QUANTUM WATER for Life

 • รสชาติกลมกล่อม ดื่มง่าย คล่องคอ

  รสชาติกลมกล่อม ดื่มง่าย คล่องคอ

 • ให้ร่างกายยังคงสภาวะสมดุล (Homeostasis)

  ให้ร่างกายยังคงสภาวะสมดุล (Homeostasis)

 • ช่วยระบบการย่อย และดูดซึมเข้าสู่เซลล์ร่างกายได้ง่าย และรวดเร็ว ทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า

  ช่วยระบบการย่อย และดูดซึมเข้าสู่เซลล์ร่างกายได้ง่าย และรวดเร็ว ทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า

 • ปรับปรุงระบบเมตาบอลิซึม

  ปรับปรุงระบบเมตาบอลิซึม

 • ช่วยลำเลียงออกซิเจน สารอาหาร แร่ธาตุต่างๆ เข้าสู่เซลล์ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ช่วยลำเลียงออกซิเจน สารอาหาร แร่ธาตุต่างๆ เข้าสู่เซลล์ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เพิ่มปริมาณน้ำภายในเซลล์ (Intracellular Water) และชะลอกระบวนการเข้าสู่วัยชราได้

  เพิ่มปริมาณน้ำภายในเซลล์ (Intracellular Water) และชะลอกระบวนการเข้าสู่วัยชราได้

 • ช่วยระบบการหมุนเวียนของเซลล์เม็ดเลือดแดง

  ช่วยระบบการหมุนเวียนของเซลล์เม็ดเลือดแดง

 • กำจัดของเสีย และสารอนุมูลอิสระออกจากร่างกาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  กำจัดของเสีย และสารอนุมูลอิสระออกจากร่างกาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ช่วยชดเชยภาวะขาดน้ำ ทำให้เซลล์ชุ่มชื้นมีน้ำอย่างเพียงพอได้เป็นอย่างดี (Better Hydration)

  ช่วยชดเชยภาวะขาดน้ำ ทำให้เซลล์ชุ่มชื้นมีน้ำอย่างเพียงพอได้เป็นอย่างดี (Better Hydration)

 • ใช้สเปรย์ผิว และผมช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดี

  ใช้สเปรย์ผิว และผมช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดี

น้ำดื่มตรา ควอนทัม พลัส ต้นน้ำจากชั้นหินอุ้มน้ำใต้ดินตามธรรมชาติ (Aquifer) ระดับความลึกกว่า 240 เมตร ถูกนำขึ้นมาอย่างพิถีพิถัน อยู่ภายในระบบปิดทุกขั้นตอน ต่อยอดโดยเทคโนโลยี Activated Water ที่ทันสมัย โดยอาศัยหลักการควอนตัมฟิสิกส์ ในการใช้เครื่องมือ และวิธีการที่ให้กำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำพิเศษ 7.8 Hz. ประทับสัญญานลงไปในน้ำ เป็นเวลาอีก 30 นาที  ไม่มีการสัมผัสโดนน้ำ เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของน้ำ ที่ส่งผลดีต่อระบบจุลชีวภาพของร่างกาย และยังคงคุณค่าตามธรรมชาติ ดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว มีรสชาตินุ่มละมุน  ดื่มง่าย คล่องคอ ทำให้รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ช่วยชดเชยภาวะขาดน้ำ ปรับสมดุลให้กับร่างกาย ส่งผลดีต่อสุขภาพ

The Beginning of..

QUANTUM WATER for Life

1. Natural Aquifer Resources

จุดกำเนิดจากชั้นหินอุ้มน้ำใต้ดินตามธรรมชาติ ระดับความลึกกว่า 240 เมตร ผลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่า ปราศจากสารเคมี และเชื้อโรคร้ายแรงที่พบบนผิวโลกจะลงไปถึง ถูกนำขึ้นมาเก็บไว้ในถังพักที่โอบล้อมไปด้วยการแสดงความรัก และขอบคุณของเราที่มีต่อน้ำ ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการผลิตในขั้นตอนต่อไป

2. Filtration Technology (RO)

มั่นใจด้วยระบบการกรองที่ละเอียดอ่อน เบื้องต้น 3 ขั้นตอน เพื่อขจัดสิ่งแปลกปลอม กลิ่น และความกระด้างของน้ำ โดยใช้เทคโนโลยี
รีเวอร์สออสโมซิส (RO)

3. 100 % Purity And Clarity

เพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าน้ำที่ผลิต มีความใส สะอาด และบริสุทธิ์ ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ และแบคทีเรีย ในขั้นตอนนี้จึงใช้กรรมวิธีการเติมก๊าซโอโซนลงไปในน้ำ ที่ผ่านการกรองขั้นสูงสุด (O3) อีกครั้ง

4. Activated Water Technology

ต่อยอดโดยกระบวนการ Activated Water โดยอาศัยเทคโนโลยีควอนตัมฟิสิกส์ ในการใช้เครื่องมือ และวิธีการที่ให้กำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำพิเศษประมาณ 7.8 Hz. สิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกา ประทับสัญญานลงไปในน้ำ เป็นเวลาอีก 30 นาที โดยไม่มีการสัมผัสใดๆ โดนน้ำ หรือเติมสารแปลกปลอมอื่นใดลงไปในน้ำอีก

(อ้างอิง : รายงานการศึกษาวิจัย ที่ได้รับสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกา : ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกายภาพของน้ำ (Physical Properties) ภายหลังกระบวนการแอคทิเวท 30 นาทีอย่างมากมาย และส่งผลดีต่อระบบชีวภาพของร่างกายเรา)

5. Water Listen To Classical Music

ก่อนการบรรจุขวด น้ำดื่มตรา ควอนทัม พลัส ของเรามีความสุขอยู่ในเสียงเพลงคลาสสิคเบาๆ ภายในห้องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิ 25°C

6. Bottled At Source

น้ำดื่มตรา ควอนทัม พลัส จะอยู่ภายในระบบปิดทุกขั้นตอน ตั้งแต่ แหล่งต้นน้ำ.. จนถึงบรรจุขวด ณ แหล่งผลิตทันที โดยมีการล้างขวดในระบบน้ำแรงดันสูง โดยใช้น้ำ RO และโอโซน (O₃) ก่อนนำไปบรรจุขวดในระบบอัตโนมัติ

7. International System Certifications

เพิ่มความมั่นใจใน ความใส สะอาด ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้น น้ำดื่มตรา ควอนทัม พลัส ในทุกล็อต จะได้รับการตรวจสอบคุณภาพ ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมี อีกครั้ง โดยนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้มาตรฐานต่างๆ ได้แก่ Good Hygiene Practices ; GHPs, and General Principles of Food Hygiene and Hazard Analysis and Critical Control Point System ; HACCP by Global Certification Service Co.,Ltd. โดยได้รับเลขสารบบอาหารจาก
อย. ตลอดจนมีค่ามาตรฐานน้ำดื่มบรรจุขวดสูงเกินกว่าที่รัฐบาลไทยกำหนดไว้อีกด้วย

น้ำดื่มตรา ควอนทัม พลัส ในทุกล็อตของเรา ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งกายภาพ ชีวภาพ และเคมี ภายใต้มาตรฐาน GHPs, HACCP โดยได้รับเลขสารบบอาหารจาก อย. นอกจากนี้ยังมีค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสูงกว่าที่รัฐบาลไทยกำหนดไว้อีกด้วย ท่านจึงมั่นใจในความใส สะอาด และปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้น ได้อย่างแน่นอน

รีวิวจากลูกค้า

🔥 ขายแล้ว 9,868 ลัง
 • 00ชั่วโมง
 • 00นาที
 • 00วินาที

กรุณาเลือกพื้นที่จัดส่ง

กรุงเทพฯ, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรสาคร

จังหวัดอื่นๆ

ส่งฟรีทั่วประเทศ

(เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด)

FAQs

คำถามที่พบบ่อย

 • ดื่มได้ทุกช่วงอายุ ตั้งแต่ ทารกแรกเกิด วัยหนุ่มสาว จนถึงผู้สูงอายุ
 • คนที่ต้องการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันตนเองจากมลภาวะต่างๆ
 • คนที่รักสวยรักงาม
 • คนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ต้องการได้รับการฟื้นฟูเป็นพิเศษ
 • คนที่ชอบออกกำลังกาย และนักกีฬา

น้ำสะอาดเป็นสิ่งจำเป็น แต่ไม่ใช่ว่าน้ำทุกชนิดจะให้ความชุ่มชื้นและทำหน้าที่ของชีวิตได้เหมือนกันหมด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับแหล่งต้นน้ำ และกระบวนการผลิต โดยจะต้องได้มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากการปนเปื้อน ถ้าเราดื่มน้ำทันทีที่รู้สึกกระหาย อาจจะล่าช้าเกินไป ทำให้เซลล์กำลังสูญเสียพลังชีวิตที่เหมาะสมจากภาวะขาดน้ำ (Dehydration) และขาดความสามารถในการทำหน้าที่ได้อย่างดี เพราะน้ำดื่มมีบทบาทสำคัญที่สุดต่อระบบการดำรงชีวิต ร่างกายคนเราประกอบไปด้วยน้ำเฉลี่ยร้อยละ 75 ซึ่งเป็นส่วนของของเหลวที่เป็นโลหิต และของเหลวทั้งภายใน และภายนอกเซลล์ นอกจากนี้ น้ำยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างผิวหนัง กระดูกอ่อน เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆ น้ำจึงเป็นสื่อกลางในการทำหน้าที่หลักต่อระบบเมตาบอลิซึมของร่างกายให้ทำงานได้ตามปกติ น้ำทำหน้าที่ในการนำพาสารอาหาร แร่ธาตุ ออกซิเจน และฮอร์โมนต่างๆ ไปสู่ทุกส่วนของร่างกาย ช่วยป้องกันภาวะขาดน้ำ รวมทั้งขจัดของเสียออกจากเซลล์ ดังนั้นฯ การเลือกน้ำดื่มที่ดี ไม่มีสารตกค้างในร่างกาย จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการนำไปใช้ดูแลสุขภาพของคุณ หากยังต้องออกไปเผชิญกับมลภาวะต่างๆ ที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ด้วยความมั่นใจ

น้ำดื่มตรา ควอนทัม พลัส มีจุดกำเนิดจากชั้นหินอุ้มน้ำใต้ดินตามธรรมชาติระดับความลึกกว่า 240 เมตร ได้รับการพัฒนาต่อยอดโดยเทคโนโลยี Activated Water ที่อาศัยหลักการควอนตัมฟิสิกส์ ใช้เครื่องมือและวิธีการที่ให้กำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำพิเศษ 7.8 Hz. ประทับสัญญานลงไปในน้ำเป็นเวลาอีก 30 นาที โดยไม่มีการสัมผัสใดๆ โดนน้ำหรือเติมสารแปลกปลอมอื่นใดลงไปอีก เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของน้ำขึ้นมาใหม่ และยังช่วยทำให้รสชาตินุ่มละมุน ดื่มง่าย คล่องคอ ดูดซึมเข้าสู่เซลล์ร่างกายได้ง่ายและรวดเร็ว และได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งกายภาพ ชีวภาพ และเคมี จนได้ค่ามาตรฐานสูงกว่าที่รัฐบาลไทยกำหนดไว้อีกด้วย ท่านจึงมั่นใจในความใส สะอาด ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ โดยได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน GHPs, HACCP และหมายเลขสารบบอาหารจาก อย.

น้ำดื่มตรา ควอนทัม พลัส จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งในการนำไปใช้ดูแลสุขภาพ ของคุณ และคนที่คุณรักในวันนี้ !

ควรดื่มน้ำ ควอนทัม พลัส อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว (*สูตรการคำนวณจากองค์การอนามัยโลก : นํ้าหนักตัว (ก.ก.) หาร 2 คูณ 2.2 คูณ 30 = จำนวน ซีซี ของนํ้าที่ควรได้รับ (1,000 ซีซี = 1 ลิตร, 1 ลิตร = 5 แก้ว) เช่น ถ้ามีนํ้าหนัก 50 กิโลกรัม ปริมาณที่ควรได้รับคือ 1,650 ซีซี หรือประมาณ 8 แก้ว/วัน)

ควรดื่มเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพียงแค่ 1-2 สัปดาห์แรก ก็จะเริ่มพบความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้ สังเกตร่างกายคุณ !

ยิ่งดื่มติดต่อกันเป็นเวลานาน ก็จะยิ่งพบความเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพที่ชัดเจนขึ้นๆ ให้ร่างกายบอกคุณ !

The Factory

เกี่ยวกับผู้ผลิต

บริษัท ควอนตัม เทค พลัส จำกัด

จากความมุ่งมั่น และตั้งใจของเรา ที่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพ และพลานามัยที่ดี ภายหลังการขุดพบแหล่งน้ำจากชั้นหินอุ้มน้ำใต้ดินตามธรรมชาติ (Aquifer) ในระดับความลึกกว่า 240 เมตร ละแวกใกล้เคียงแถบลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ แห่งนี้ของเราขึ้นมา บนพื้นที่กว่า 3.5 ไร่ ณ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งอยู่ภายในระบบปิดทุกขั้นตอน ตั้งแต่แหล่งต้นน้ำ..จนถึงบรรจุขวด ที่เราต่างพิถีพิถัน และใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอน ด้วยความรัก และห่วงใยที่มีต่อผู้บริโภค เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงเกินค่ามาตรฐานในทุกล็อต

บัดนี้ เราพร้อมแล้ว ที่จะส่งมอบความรัก ความมีสุขภาพดี ส่งตรงถึงบ้านท่าน ทุกครัวเรือน ผ่าน น้ำดื่มตรา ควอนทัม พลัส ในทุกบรรจุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุน และบริการคนไทยให้มีสุขภาพ และพลานามัยที่ดี ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

  สินค้าจำนวนรวม
  ค่าส่ง
  รวม  บาท
  เลขที่บัญชี : คัดลอก
  ชื่อบัญชี :
  Module ID attribute is required!
  Thank you for your order!
  ×
  ## รายการสั่งซื้อใหม่

  คุณ[variable_1] -[variable_2]

  สั่งซื้อ [variable_3] ชิ้น เมื่อ [variable_4] นาทีที่ผ่านมา