ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO

ทำงานอย่างไร ?

  • ทำให้เชื้อ หมดฤทธิ์ ในผู้ติดเชื้อใหม่

  • ในผู้ที่ใช้ยาต้านมานาน ช่วยให้ลด-หยุดยาต้าน และ เชื้อหมดฤทธิ์

  • ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ในผู้ที่ไม่สามารถเพิ่มได้ด้วยผลิตภัณฑ์ต้านไวรัส

  • กระตุ้น Killer T cell ให้กำจัดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ลดผลข้างเคียงจากผลิตภัณฑ์ต้านไวรัส

  • เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ติดเชื้อทุกระยะ

ด้วยผลงานของคณะนักวิจัย  Operation BIM มากว่า 30 ปี

เมื่อภูมิคุ้มกันบำบัดสามารถทำให้เกิดภาวะสงบ และอาจกำจัดเชื้อ ได้ ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา นักวิจัยผู้ใฝ่ฝันจะพิชิตเชื้อ

นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกพยายามค้นหาวิธีการที่ทำให้เชื้ออยู่ในภาวะสงบ แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ไทยได้ทำสำเร็จแล้วเป็นครั้งแรก โดยใช้นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด ด้วยสารสกัดจากพืชกินได้ (Plant- based Immunotherapy) ที่ทำให้เชื้อตรวจไม่พบแล้ว หรืออาจจะไม่มีเหลือเลย จนเกิดภาวะที่เรียกว่า ‘ภาวะสงบ’ หรือ ‘Functional Cure’ ที่ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตเหมือนคนปกติต่อเนื่อง

ผลตรวจหลังใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO

กราฟข้อมูลสถิติค่า CD4 และ HIV Viral Load

แชร์ >

error: เว็บเพจนี้ได้รับการป้องกัน !!